Visie ONCE erfgoededucatie

Mijn naam is Lieneke Westerink en mensen leren waarderen wat waardevol is vind ik belangrijk. Het verhaal van het verleden in het heden tot leven laten komen met behulp van gedegen historisch onderzoek, activerende didactiek en/of nieuwe media, daar draait het om!

Elke plaats heeft zijn eigen verhaal, zichtbaar dan wel onzichtbaar. Aan mij de taak om deze unieke, spannende of soms ook ontroerende verhalen tot leven te laten komen voor verschillende doelgroepen. Voor scholen en erfgoedinstellingen ontwikkel ik lespakketten over lokaal cultureel erfgoed, daarbij vaak gebruik makend van mogelijkheden die nieuwe media bieden. Samen met de scholen of instellingen onderzoek ik wat er op locatie mogelijk is. Hoe zorg ik ervoor dat de les een interactief programma wordt? Hoe spreek ik de leerlingen aan, zet ik ze aan het denken en zorg ik ervoor dat ze zich verbonden gaan voelen met de plek waar ze leven? Erfgoededucatie kan kinderen en jonge mensen helpen om zichzelf en de wereld om hen heen te begrijpen en betekenis te geven. Tegelijkertijd zoek ik voortdurend naar nieuwe manieren om mijn lespakketten in het onderwijs een goede basis te geven. Sluit het onderwerp van het programma aan bij de kerndoelen? Past het binnen de bijbehorende tijdvakken en canonvensters? Hoe is de verbinding tussen heden en verleden? Een lespakket is voor mij geslaagd wanneer het programma deze elementen behelst en ik de leerlingen er enthousiast mee aan de slag zie gaan. Daarnaast geef ik geïnteresseerden een kijkje in het verleden door middel van het schrijven van vlotte, toegankelijke en informatieve teksten gebaseerd op gedegen historisch onderzoek.

Via ONCE erfgoededucatie ga ik aan de slag om projecten op het gebied van historisch onderzoek, mediawijsheid en cultureel erfgoed te ontwikkelen, uit te voeren en te coördineren.

Advertentie